HTML

HTML Etiketler

HTML Etiketler

HTML (Hyper Text Markup Language), Web sayfaları oluşturmak için kullanılan işaretleme dilidir. Kullandığımız Chrome, Firefox , Opera İnternet Explorer gibi tarayıcılar HTML kodlarını işleyerek bu kodları web sayfasına dönüştürür. Bir web sayfasında görüntülenen tablo, paragraf, başlık vb. tüm içerik HTML Etiketler sayesinde oluşur.

 

HTML Etiketler ve Açıklamaları

 

– Bölümleme Etiketleri

article Makale oluşturmak için kullanılır.
section Bir bölüm oluşturmak için kullanılır.
nav Gezinme bağlantılarını tanımlamak için kullanılır.
aside İçeriği sayfanın içeriğinden ayırmak için kullanılır.
header Bir belge veya bölümde başlık oluşturmak için kullanılır.
footer Bir belge veya bölümde altbilgi oluşturmak için kullanılır.
<h1> to <h6> HTML Başlıklarını tanımlamak için kullanılır.

 

 İçeriği Gruplama Etiketleri

p                                HTML sayfalarına paragraf eklemek için kullanılır.
address Bir belgenin yazarı veya sahibi için iletişim bilgileri tanımlamada kullanılır.
hr Yatay çizgiler, belgenin bölümlerini görsel olarak ayırmak için kullanılır.
pre Önceden biçimlendirilmiş metni tanımlamak için kullanılır.
blockquote Başka bir kaynaktan alıntılanan bir bölümü tanımlamak için kullanılır.
ol Sıralı bir liste oluşturmak için kullanılır.
ul Sırasız bir liste oluşturmak için kullanılır.
li Bir liste öğesi tanımlamak için kullanılır.
dl Bir açıklama listesi tanımlamak için kullanılır.
dt Açıklama listesinde bir terim veya isim tanımlamak için kullanılır.
dd Açıklama listesinde ki bir terim veya ismin değerini tanımlamak için kullanılır.
figure Kendi kendine yeten içeriği belirlemek için kullanılır.
figcaption Bir <figure> öğesi için başlık tanımlamada kullanılır.
main Bir belgenin ana içeriğini belirlemek için kullanılır.
div Belgedeki bir bölümü tanımlamak için kullanılır.

 

– Metin Düzenleme Etiketleri

a Bir köprü tanımlamada kullanmak için kullanılır.
em Vurgulanan bir metni tanımlamak için kullanılır.
strong Önemli bir metni tanımlamak için kullanılır.
small Daha küçük bir metni tanımlamak için kullanılır.
s Artık doğru olmayan bir metni tanımlamak için kullanılır.
cite Bir eserin başlığını tanımlamak için kullanılır.
q Kısa bir alıntı tanımlamak için kullanılır.
dfn İçerik içinde tanımlanacak bir terim belirlemek için kullanılır.
abbr Bir kısatla tanımlamak için kullanılır.
ruby Bir yakut notu tanımlamak için kullanılır. ( Doğu Asya tipografisi için )
rp <ruby> ek açıklamalarını desteklemeyen tarayıcılarda ne gösterileceğini tanımlamak için kullanılır
rt Karakterlerin açıklamasını tanımlamak için kullanılır. ( Doğu Asya tipografisi için )
data Belirli bir içeriğin makine tarafından okunabilir bir çevirisini eklemek için kullanılır.
time Belirli bir saat veya tarihi tanımlamak için kullanılır.
code Bir kod parçasını tanımlamak için kullanılır.
var Bir değişken tanımlamak için kullanılır.
samp Bir bilgisayar programından örnek çıktıyı tanımlamak için kullanılır.
kbd Klavye girişini tanımlamak için kullanılır.
sub Abone olunan metni tanımlamak için kullanılır.
sup Üst simge metni tanımlamak için kullanılır.
i İtalik yazı özelliği tanımlamak için kullanılır.
b Kalın yazı özelliği tanımlamak için kullanılır.
u Normal metinden farklı şekilde biçimlendirilmemiş bazı metinleri tanımlamak için kullanılır.
mark İşaretli veya vurgulanmış metni tanımlamak için kullanılır.
bdi Metnin dışındaki diğer metinlerden farklı bir yönde biçimlendirilebilecek bir bölümünü tanımlamak için kullanılır.
bdo Geçerli metin yönünü geçersiz kılmayı tanımlamak için kullanılır.
span Belgede ki bir bölümü tanımlamak için kullanılır.
br Satır sonunu tanımlamak ve bir alt satıra geçmek için kullanılır.
wbr                                          Olası bir satır sonunu tanımlamak için kullanılır.

 

– Gömülü içerik Etiketleri

picture                   Birden fazla görüntü kaynağı için bir kapsayıcı tanımlamak için kullanılır.
source Medya öğeleri için birden çok medya kaynağı tanımlamak için kullanılır.
img Bir görüntü eklemek için kullanılır.
iframe Satır içi çerçeve oluşturmak için kullanılır.
embed Harici bir uygulama için kapsayıcı tanımlamada kullanılır.
object Harici bir uygulama için kapsayıcı tanımlamada kullanılır.
param Bir nesne için parametre tanımlamada kullanılır.
video Gömülü video içeriği tanımlamak için kullanılır.
audio Gömülü ses içeriği tanımlamak için kullanılır.
track Medya öğeleri için metin parçaları tanımlamada kullanılır.
map Bir görüntü haritası tanımlamak için kullanılır.
area Bir görüntü haritasının içinde ki bir alanı tanımlamak için kullanılır.

 

– Tablo Etiketleri

table                            Bir tablo oluşturmak için kullanılır.
caption Bir tablo başlığı tanımlamak için kullanılır.
colgroup Ortak grup oluşturmak için kullanılır.
col Bir <colgroup> öğesi içindeki her sütun için sütun özelliklerini belirlemede kullanılır.
tbody Gövde içeriğini bir tabloda gruplandırmak için kullanılır.
thead Başlık içeriğini bir tabloda gruplandırmak için kullanılır.
tfoot Alt bilgi içeriğini bir tabloda gruplandırmak için kullanılır.
tr Tablodaki bir satırı tanımlamak için kullanılır.
td Tablodaki bir hücreyi tanımlamak için kullanılır.
th Tablodaki bir başlık öğesini tanımlamak için kullanılır.

 

– Form Etiketleri

form                              Bir tablo oluşturmak için kullanılır.
label <input> öğesi için bir etiket tanımlamada kullanılır.
input Bir giriş kontrolü tanımlamak için kullanılır.
button Tıklanılabilir bir düğme tanımlamak için kullanılır.
select Açılır liste oluşturmak için kullanılır.
datalist Giriş kontrolleri için önceden tanımlanmış seçeneklerin bir listesini belirmek için kullanılır.
optgroup Açılır listede bir grup ilgili seçeneği tanımlamak için kullanılır.
option Açılır listede bir seçenek tanımlamak için kullanılır.
textarea Çok satırlı bir metin alanı oluşturmak için kullanılır.
output Bir hesaplamanın sonucu tamamlamak için kullanılır.
progress Bir görevin ilerlemesini sağlamak için kullanılır.
meter Bilinen bir aralıkta bir gösterge ölçümü tanımlamak için kullanılır.
fieldset İlgili öğeleri bir form üzeride guruplamak için kullanılır.
legend                      <fieldset> öğesi için bir başlık tanımlamada kullanılır.

 

Yukarıda oluşturulmuş olan tablolarda grupları ile birlikte tüm HTML Etiketleri ve açıklamalarını incelemiş olduk. Bu etiketlerin kullanım şekilleri için diğer yazılarımızı inceleyebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu